• รายละเอียดโครงการ

  • ผังที่ดินโครงการ

  • บ้านสันติสุข ๑

  • บ้านสันติสุข ๒

  • บ้านสันติสุข ๓

  • คำนวนเงินผ่อน

 

  ชื่อโครงการ              บ้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
เจ้าของโครงการ        บริษัท นาคา แลนด์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 
ที่ตั้งโครงการ            ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 

พื้นที่โครงการ           พื้นที่โครงการ ๑๘-๒-๓๒ ไร่

                               พื้นที่ขาย ๑๖-๑-๕๒ ไร่

                               พื้นที่สวน ๐-๒-๘๓ ไร่

                               พื้นที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๐-๐-๒๕ ไร่

 
ลักษณะเด่นโครงการ บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นบนทำเลติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

                               พร้อมกับส่วนผสมลงตัวที่โอบล้อมคุณตลอดเวลา ให้คุณได้ใช้ชีวิตอบอุ่นทุก

                               ช่วงเวลากับครอบครัวท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น เทสโก้

                               โลตัส แมคโคร โกลบอลเฮ้าส์ ศูนย์การค้าอัศวรรณ 

 
จำนวนหลัง               ๖๒ หลัง
 

 แบบบ้าน                  จำนวน ๓ แบบ

                              ๑. บ้านสันติสุข ๑ พื้นที่ใช้สอย ๑๔๒.๔ ตารางเมตร ขนาด ๓ ห้องนอน

                                  ๒ ห้องน้ำ จอดรถ ๑ คัน

                              ๒. บ้านสันติสุข ๒ พื้นที่ใช้สอย ๑๓๘.๙ ตารางเมตร ขนาด ๓ ห้องนอน

                                  ๒ ห้องน้ำ จอดรถ ๑ คัน

                              ๓. บ้านสันติสุข ๓ พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐.๘ ตารางเมตร ขนาด ๒ ห้องนอน

                                  ๒ ห้องน้ำ จอดรถ ๑ คัน


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๔๒ ๔๔๙๘๑๕๐๘๖ ๔๕๙๐๗๔๕

 

land-plot-of-khon-kaen-u-project-nongkhai

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๔๒ ๔๔๙๘๑๕๐๘๖ ๔๕๙๐๗๔๕

บ้านสันติสุข ๑

    

รายละเอียดห้องต่างๆ ภายในบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ขนาด ๔.๐ x ๖.๕ ม.        ๒๒.๕ ตรม.

ห้องนอน ๒ ขนาด ๓.๕ x ๔.๐ ม.          ๑๔.๐  ตรม.

ห้องนอน ๓ ขนาด ๓.๕ x ๓.๕ ม.          ๑๒.๓  ตรม.

ห้องโถง ขนาด ๒.๕ x ๓.๕ ม.              ๘.๘  ตรม.

ห้องรับแขก ขนาด ๓.๕ x๔.๐ ม.           ๑๗.๐  ตรม.

ห้องครัว ขนาด ๓.๕ x ๕.๕ ม.              ๑๙.๓  ตรม.

ซักล้าง ขนาด ๒.๗ x ๓.๕ ม.                 ๙.๖  ตรม.

ห้องน้ำ ๑ ขนาด ๒.๕ x ๓.๕ ม.              ๘.๘  ตรม.

ห้องน้ำ ๒ ขนาด ๑.๕ x ๓.๕ ม.              ๕.๓  ตรม.

ระเบียง ขนาด ๑.๕ x ๔.๓ ม.               ๗.๐  ตรม.

ที่จอดรถ ขนาด ๔.๐ x ๔.๓ ม.            ๑๘.๔  ตรม.

 

พื้นที่ความสุข ... สำหรับทุกคน

พื้นที่ใช้สอย ๑๔๒.๔ ตารางเมตร ๓ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว ระเบียง ที่ซักล้าง และที่จอดรถ ๑ คัน


แปลนพื้น บ้านสันติสุข ๑

แปลนพื้น


ภาพบรรยากาศห้องต่างๆภายในบ้าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๔๒ ๔๔๙๘๑๕๐๘๖ ๔๕๙๐๗๔๕

บ้านสันติสุข ๒

    

รายละเอียดห้องต่างๆ ภายในบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ขนาด ๔.๐ x ๖.๐ ม.       ๒๐.๐  ตรม.

ห้องนอน ๒ ขนาด ๓.๕ x ๔.๐ ม.         ๑๔.๐  ตรม.

ห้องนอน ๓ ขนาด ๓.๕ x ๓.๕ ม.         ๑๒.๓  ตรม.

ห้องโถง ขนาด ๓.๕ x ๓.๕ ม.             ๑๒.๓  ตรม.

ห้องรับแขก ขนาด ๓.๐ x ๕.๐ ม.         ๑๕.๐  ตรม.

ห้องครัว ขนาด ๔.๐ x ๕.๐ ม.             ๑๗.๐  ตรม.

ซักล้าง ขนาด ๑.๖ x ๓.๕ ม.                ๕.๖   ตรม.

ห้องน้ำ ๑ ขนาด ๒.๐ x ๓.๖ ม.              ๗.๒  ตรม.

ห้องน้ำ ๒ ขนาด ๑.๕ x ๓.๖ ม.              ๕.๔   ตรม.

ระเบียง ขนาด ๑.๕ x ๔.๓ ม.               ๑๓.๐   ตรม.

ที่จอดรถ ขนาด ๔.๐ x ๔.๓ ม.             ๑๗.๒   ตรม.


 

เริ่มต้น...กับพื้นที่ครอบครัวในบรรยากาศอบอุ่น

พื้นที่ใช้สอย ๑๓๘.๙ ตารางเมตร ๓ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว ระเบียง ที่ซักล้าง และที่จอดรถ ๑ คัน


แปลนพื้น บ้านสันติสุข ๒

แปลนพื้น


ภาพบรรยากาศห้องต่างๆภายในบ้าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๔๒ ๔๔๙๘๑๕๐๘๖ ๔๕๙๐๗๔๕

บ้านสันติสุข ๓

    

รายละเอียดห้องต่างๆ ภายในบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ขนาด ๕.๐ x ๕.๐ ม.      ๒๕.๐    ตรม.

ห้องนอน ๒ ขนาด ๓.๕ x ๕.๐ ม.        ๑๗.๕    ตรม.

ห้องรับแขก ขนาด ๔.๐ x ๕.๐ ม.        ๒๒.๓     ตรม.

ห้องครัว ขนาด ๓.๕ x ๕.๕ ม.            ๑๙.๓     ตรม.

ซักล้าง ขนาด ๑.๐ x ๓.๕ ม.                ๓.๕     ตรม.

ห้องน้ำ ๑ ขนาด ๒.๐ x ๔.๐ ม.             ๘.๐     ตรม.

ห้องน้ำ ๒ ขนาด ๑.๕ x ๔.๐ ม.             ๖.๐     ตรม.

ระเบียง ขนาด ๑.๕ x ๔.๐ ม.                ๖.๐     ตรม.

ที่จอดรถ ขนาด ๕.๐ x ๓.๐ ม.            ๑๕.๐     ตรม.

ชีวิต...ความสุข...ทุกมุมมอง เกิดขึ้นที่นี่

พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐.๘ ตารางเมตร ๒ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว ระเบียง ที่ซักล้าง และที่จอดรถ ๑ คัน


แปลนพื้น บ้านสันติสุข ๓

แปลนพื้น


ภาพบรรยากาศห้องต่างๆภายในบ้าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๔๒ ๔๔๙๘๑๕๐๘๖ ๔๕๙๐๗๔๕

คำนวนเงินผ่อน

 
 

*หมายเหตุ*: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ